Archiwum dla listopad 2012

Ponowoczesny koniec świata

Dążenie do wiedzy ścisłej, wyrażonej za pomocą uniwersalnego, stworzonego na potrzeby nauki, języka – oto jak pojmowana jest wiedza w zachodniej cywilizacji. Przez wieki podlegała ona ograniczeniom związanym z chęcią ujednolicania faktów, poszukiwania uniwersalnych prawd o człowieku, przyrodzie, świecie. Ponowoczesna koncepcja głosi koniec tych oświeceniowych idei i wpływa na współczesną naukę. Czy koniec jedynych słusznych prawd otwiera drzwi wielu prawdom? Czy rozdrobnienie i płynność mogą stać się nowymi kryteriami naukowego opisu? I co to oznacza dla dziennikarstwa? Jak pracuje postmodernistyczna redakcja, która wykorzystuje inspiracje i treści wielokrotnie już przerobione? I na ile dziennikarz zaangażowany jest w postnowoczesność, skoro musi znać się na wszystkim?

Tak, jak znają się Szumer i Wieczorek, którzy zapraszają do Krakowa.

Metanarracje, transgresje, antynomie i paradygmaty, czyli koniec nauki według Marceliny Szumer i Pawła Wieczorka. Redaktorzy Pablykatora opowiedzą o nim w wykładzie „Ponowoczesne przewartościowania wiedzy” podczas krakowskiej konferencji naukowej „Koniec świata i co dalej?”.

Konferencja „Koniec świata i co dalej” organizowana jest przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie (Instytut Filologii Polskiej, Pracownia Komparatystyki Kulturowej) oraz przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Marcelina Szumer i Paweł Wieczorek biorą udział w sesji krakowskiej, która odbywa się w dniach 15-16 listopada 2012 roku. Na ich wykład zapraszamy w piątek 16 listopada o godzinie 11 do sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul. Senacka 3.

Paweł Wieczorek

Dźwięki na papierze

Dziś w Instytucie Reportażu premiera książki „Dźwięki Marzeń. Reportaże i rozmowy”. Zaproszeni do współpracy dziennikarze i reportażyści napisali teksty specjalnie na potrzeby tej publikacji. Marcelina Szumer i Paweł Wieczorek przeprowadzili obszerny i bardzo osobisty wywiad z aktorką Olgą Bończyk, której rodzice byli niesłyszący.

Olga Bończyk mówi, Szumer i Wieczorek słuchają i piszą

– To jak oddychanie – mówi Olga Bończyk w rozmowie z Szumer i Wieczorkiem. – Nie zdajemy siebie sprawy, że oddychanie jest rzeczą naturalną, bo dzieje się poza naszą świadomością. Tak samo słyszenie. Nawet nie zauważamy, że zaskrzeczała wrona, czy gawron, że ktoś stojąc blisko nas powiedział coś ciekawego. Ciągle otaczają nas informacje, które, czy chcemy, czy nie, dochodzą do nas i rozwijają nas, dają pojęcie o świecie. Tymczasem osoby niesłyszące, żeby się czegoś dowiedzieć, muszą przeczytać gazetę, a włączenie telewizora niewiele dla nich znaczy – wyjaśnia Olga Bończyk, opowiadając też o codziennym życiu dziecka z niesłyszącymi rodzicami: – Jedną nogą w świecie ciszy, a jedną w świecie dźwięków. Tak jakbym była dzieckiem dwujęzycznym. W domu rozmawialiśmy na migi, natomiast na zewnątrz przedszkolanka do mnie mówiła, a ja odpowiadałam własnym, ludzkim głosem – wspomina aktorka.

Dochód ze sprzedaży książi zostanie przekazany na zakup aparatów słuchowych dla dzieci z wadą słuchu oraz wsparcie terapii w ramach Fundacji Orange.

„Dźwięki Marzeń. Reportaże i rozmowy”. Premiera w czwartek, 8 listopada, o godz. 13.00 w Warszawie w kawiarni Wrzenie Świata przy ul. Gałczyńskiego 7.

Paweł Wieczorek

Płeć mediów

Podczas wykładu „Obraz kobiety i mężczyzny w mediach – światło własne, czy odbite?” porównamy przekazy dotyczące płci przeciwnej: wizerunek mężczyzny promowany w czasopismach kobiecych i wizerunek kobiety w gazetach dla mężczyzn. Odpowiemy ponadto na pytanie, czy „idealna” gazetowa kobieta jest w stanie porozumieć się z „idealnym” gazetowym mężczyzną? Wykład wygłoszony będzie w ramach ogólnopolskiej konferencji „Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy”, którą w dniach 7-8 listopada 2012 roku organizuje Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza z siedzibą w Gnieźnie.

Na podstawie analizy czterech magazynów – Men’s Health, Playboy, Twój Styl oraz Wysokie Obcasy – pokażemy, jaki obraz kobiety i mężczyzny budują adresowane do nich media.

„Naszym celem nie jest powielanie opinii dotyczących związków pomiędzy płcią i władzą, ale wskazanie na ograniczenia dotychczasowych ujęć i możliwości ich przekroczenia” – tłumaczą organizatorzy konferencji. Celem Marceliny Szumer i Pawła Wieczorka jest takie zbadanie i przedstawienie tematu, by co najmniej obie płcie obecne na wykładzie poczuły się usatysfakcjonowane. Zapraszamy po godz. 17 w dniu 7 listopada!

„Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy”, 7-8 listopada 2012 roku, Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, Gniezno.

Paweł Wieczorek