Archiwum dla kwiecień 2016

News undressing

News published by media gains various extras which are connected with certain distribution channels. Such information packs create illusion that new types of media are being established. Scientist cannot fall into that trap. He should make the news naked. I intend to present those unnecessary extras on the basis of selected social media and new aggregators. I will prove that such extras practically do not bring any content to the information i.e. their content may have no value for the researcher who is looking for genres of news in the net. I will build universal visual schemes of extras which exist in various distribution channels. Those will be like exclusion tables. Such cleaning is the intro to the study of digital news in context of culture, i.e. defining reasons basis which recipients react to news as well as placing this reaction in a social context. Recipients may not recognize the content of information packs. Furthermore, they have tools and needs to extend those packs. Researcher must know where a border between news and extras is and in which situations one should treat the info pack as a whole and in which take it to pieces.

I will speak about above issues during international seminar „Visual methods in mobile media research” in Poznań, May 23-24, 2016. The event is organised by Institute of Cultural Studies (Adam Mickiewicz University, Poznan).

Programm

Gatunkowa spójność cyfrowego newsa

Wokół dystrybuowanych w sieci newsów piętrzą się rozmaite gatunkowo elementy. Ich użycie determinowane jest przez rodzaj kanału, np. w jednym news opatrzony zostaje komentarzem (co może zmienić wydźwięk newsa), w innym zaś zajawką (zwykle przytaczającą istotę newsa). Owe dodane struktury, podczepione do materiału integralnie (dodane wewnątrz) albo rozdzielnie (od zewnątrz), mogą zmienić wydźwięk lub/i strukturę newsa. Badacz newsów, które dystrybuowane są przez profesjonalne media w Internecie, staje jednak przed pytaniem: liczy się fakt, czy efekt? Jaki wpływ na ocenę przynależności gatunkowej newsa ma jego „jądro” informacyjne, czyli fakt, a jaki jego forma, opakowanie, czyli efekt? Czy – na przykład – tweet z linkiem i komentarzem „wow!” jest fantomem zajawki, zajawką, newsem, publicystyką (skoro autor ocenił wiadomość), czy nowym gatunkiem medialnym? Odpowiem na te pytania podczas konferencji „WSPÓŁCZESNE MEDIA – gatunki w mediach”, która odbywa się w Lublinie 4-5 kwietnia 2016 roku.
Referat pt. „Gatunkowa spójność cyfrowego newsa” wygłoszę 4 kwietnia o godzinie 16 w gmachu Wydziału Politologii UMCS przy pl. Litewskim 3. Konferencję organizuje Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS.

Paweł Wieczorek

Follow me on Academia.edu

Instagram

Follow Pably_pl on Twitter