Archiwum dla maj 2016

Książka „Gatunki i formaty we współczesnych mediach”

W książce „Gatunki i formaty we współczesnych mediach” mój rozdział poświęciłem iluzjom cyfrowego newsa. Publikacja zawiera część referatów wygłoszonych podczas konferencji przygotowanej w marcu 2015 roku wspólnie przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Katedrę Medioznawstwa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Zapowiedź mojego wystąpienia znaleźć można tutaj.