Posts Tagged ‘dziennikarz’

Is News Liberated or Enslaved? Consequences of News Aggregation

News, if published on the Internet, may be downloaded at any moment automatically by one of the aggregating applications such as Flipboard, Zite, Pulse, Taptu, News360, Trove, etc. Sometimes they differ in the manner of obtaining and presenting the content. The thing they all have in common is that they make up an entirely new layout out of a number of articles.

Presentation of articles in the aggregators was subject to my in-depth analysis. The causes and consequences of separating the news from its place in the original service have been verified. At the same time, dangers Czytaj dalej »

Nowy sposób dystrybucji przekazu medialnego?

Ogłaszając śmierć gazet nie powinno się o nich mówić jako o śmierci nośnika newsa. Gazety umierają jako nośnik reklam. Ani gazety drukowane, ani ich wersje internetowe, nie są przecież zbyt atrakcyjne dla reklamodawców. Czego najnowszymi i zarazem najdobitniejszymi przykładami są dwa wydarzenia z 2012 roku, oba związane z Google Inc, amerykańskim gigantem Internetu.

Po pierwsze – przedstawiciele północnoamerykańskich agencji medialnych, którzy pośredniczą w umieszczaniu reklam w mediach, ocenili w corocznym badaniu, że w 2012 roku Google było najlepszym miejscem do zlecania ogłoszeń (rok wcześniej pierwsza była telewizja ABC, w 2010 roku – wydawca Ladies’ Home Journal. Economist.com w 2013 roku najwyżej oceniony został za jakość obsługi klienta, zaś People.com – za satysfakcję reklamodawcy, oba związane są z mediami tradycyjnymi) . W ten sposób pierwszy raz medium istniejące wyłącznie w cyfrowym świecie wyprzedziło gazety tradycyjne, telewizję, radio oraz ich strony internetowe.

Po drugie – w pierwszej połowie 2012 roku Google wygenerowało – według szacunków – więcej przychodu z reklam (20 mld dolarów) niż wszystkie gazety i magazyny w USA razem wzięte (19 mld dolarów).

Oba wydarzenia przekonują, że media drukowane stają się coraz mniej potrzebne reklamodawcom. Ci z kolei swój sceptycyzm wywodzą z informacji o spadającej sprzedaży gazet. W 1990 roku w USA sprzedawało się dziennie 62,3 mln egzemplarzy gazet, w 2010 roku było ich o 30 proc. mniej – 43,4 mln sztuk. Przy czym w 2005 roku sprzedaż wynosiła jeszcze ok. 53 mln, co oznacza, że przez 5 lat gazety straciły tylu czytelników, ilu przez poprzednie 15 lat.

Swoich pozycji gazety nie są w stanie utrzymać nawet w Internecie: za każde 7 dolarów straconych na reklamach w drukowanej wersji pismo odbiera przeciętnie tylko 1 dolara w ogłoszeniach cyfrowych na swoich stronach (reklamy w sieci są tańsze, niż w druku), co prowadzi do nawet 40-procentowego spadku dochodów wydawnictw. I choć wydatki na reklamę w Internecie wzrosły o 18 proc. w trzecim kwartale 2012 roku do rekordowego 9,3 mld dolarów, to wartość reklam na stronach online gazet wzrosła zaledwie o 3,6 proc. – do 0,8 mld dolarów.

Dlaczego reklamodawcy omijają nawet wersje internetowe gazet? Te bowiem oferują im głównie banery, ale nikt dokładnie nie wie, kim będzie internauta, który obejrzy je na stronie – jaki będzie jego wiek, miejsce zamieszkania i czy będzie zainteresowany tematem ogłoszenia. Przeciwnie Google, a także Facebook lub LinkedIn – dysponują wiedzą, która pozwala na wyświetlenie internaucie reklamy dopasowanej do jego profilu demograficznego i geograficznego lub na umieszczenie ogłoszenia tuż obok wyników otrzymanych w wyszukiwarce.

Gazety próbują ratować swoje budżety wprowadzając opłaty za dostęp do tekstów. Zrobiło tak już 360 amerykańskich tytułów, w ogromnej większości zachowując jednak swoje drukowane wersje. Wydawcy budują ich zawartość tak, by z druku odsyłać czytelnika do Internetu, np. do dodatkowych materiałów audiowizualnych. Często są to wierni czytelnicy danej gazety, także prenumeratorzy, którzy czytają pismo ze względu na jego znaną – choćby lokalnie – markę. W ten sposób gazeta staje się narzędziem sprzedaży subskrypcji cyfrowych.

W moim wystąpieniu podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy konwergencji mediów w Polsce” (Kraków, 24 – 25 stycznia 2013) odniosłem się w przedstawionym wyżej kontekście do upadku (w grudniu 2012 roku) dziennika The Daily, przeznaczonego wyłącznie na tablety. Jaki związek miały opisane wydarzenia z zamknięciem tej cyfrowej gazety? W jakim stopniu wpłynęły na to wydarzenie?

Pełny tekst wystąpienia „News od nowa. Socjalizowanie informacji nowym sposobem dystrybucji przekazu medialnego” umieściłem na stronie Academia.edu.

 

Paweł Wieczorek

 

Follow me on Academia.edu

 

News od nowa, czyli co to jest socjalizowanie informacji

Upadek przeznaczonego na tablety, istniejącego wyłącznie w postaci cyfrowej, dziennika The Daily można interpretować z jednej strony jako potwierdzenie śmierci newsa, czyli zauważalnego rosnącego braku zainteresowania czytelników ważnymi wiadomościami z kraju i zagranicy, albo jako błąd popełniony podczas marketingowego projektowania produktu.

Odpowiedź na pytanie o przyczyny zamknięcia gazety w dniu 15 grudnia 2012 roku przedstawię podczas mojego wystąpienia na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy konwergencji mediów w Polsce”. Organizowana jest przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną oraz przez Fundację „Humanitas” (Kraków, 24 – 25 stycznia 2013).

Uważam, że najważniejsze jest zbadanie, na ile projekt był dopasowany do oczekiwań odbiorców wobec współczesnych mediów. Zanalizowałem dane i porównałem badania z różnych krajów. Doszedłem do wniosku, że kluczową przyczyną upadku The Daily było faktyczne odcięcie dziennika od Internetu. Nie był dostępny dla osób, które nie wykupiły prenumeraty, dlatego czytelnicy nie mogli rozsyłać linków do artykułów i nie mogli umieszczać ich w mediach społecznościowych. A tak postępuje obecnie ponad 70 proc. użytkowników Internetu.

Na mój wykład „News od nowa. Socjalizacja informacji nowym sposobem dystrybucji przekazu medialnego” zapraszam do Krakowa 24 stycznia 2013,  godz. 15,  Akademia Ignatianum, ul. Mikołaja Kopernika 26.

Paweł Wieczorek

Ponowoczesny koniec świata

Dążenie do wiedzy ścisłej, wyrażonej za pomocą uniwersalnego, stworzonego na potrzeby nauki, języka – oto jak pojmowana jest wiedza w zachodniej cywilizacji. Przez wieki podlegała ona ograniczeniom związanym z chęcią ujednolicania faktów, poszukiwania uniwersalnych prawd o człowieku, przyrodzie, świecie. Ponowoczesna koncepcja głosi koniec tych oświeceniowych idei i wpływa na współczesną naukę. Czy koniec jedynych słusznych prawd otwiera drzwi wielu prawdom? Czy rozdrobnienie i płynność mogą stać się nowymi kryteriami naukowego opisu? I co to oznacza dla dziennikarstwa? Jak pracuje postmodernistyczna redakcja, która wykorzystuje inspiracje i treści wielokrotnie już przerobione? I na ile dziennikarz zaangażowany jest w postnowoczesność, skoro musi znać się na wszystkim?

Tak, jak znają się Szumer i Wieczorek, którzy zapraszają do Krakowa.

Metanarracje, transgresje, antynomie i paradygmaty, czyli koniec nauki według Marceliny Szumer i Pawła Wieczorka. Redaktorzy Pablykatora opowiedzą o nim w wykładzie „Ponowoczesne przewartościowania wiedzy” podczas krakowskiej konferencji naukowej „Koniec świata i co dalej?”.

Konferencja „Koniec świata i co dalej” organizowana jest przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie (Instytut Filologii Polskiej, Pracownia Komparatystyki Kulturowej) oraz przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Marcelina Szumer i Paweł Wieczorek biorą udział w sesji krakowskiej, która odbywa się w dniach 15-16 listopada 2012 roku. Na ich wykład zapraszamy w piątek 16 listopada o godzinie 11 do sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul. Senacka 3.

Paweł Wieczorek

Płeć mediów

Podczas wykładu „Obraz kobiety i mężczyzny w mediach – światło własne, czy odbite?” porównamy przekazy dotyczące płci przeciwnej: wizerunek mężczyzny promowany w czasopismach kobiecych i wizerunek kobiety w gazetach dla mężczyzn. Odpowiemy ponadto na pytanie, czy „idealna” gazetowa kobieta jest w stanie porozumieć się z „idealnym” gazetowym mężczyzną? Wykład wygłoszony będzie w ramach ogólnopolskiej konferencji „Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy”, którą w dniach 7-8 listopada 2012 roku organizuje Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza z siedzibą w Gnieźnie.

Na podstawie analizy czterech magazynów – Men’s Health, Playboy, Twój Styl oraz Wysokie Obcasy – pokażemy, jaki obraz kobiety i mężczyzny budują adresowane do nich media.

„Naszym celem nie jest powielanie opinii dotyczących związków pomiędzy płcią i władzą, ale wskazanie na ograniczenia dotychczasowych ujęć i możliwości ich przekroczenia” – tłumaczą organizatorzy konferencji. Celem Marceliny Szumer i Pawła Wieczorka jest takie zbadanie i przedstawienie tematu, by co najmniej obie płcie obecne na wykładzie poczuły się usatysfakcjonowane. Zapraszamy po godz. 17 w dniu 7 listopada!

„Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy”, 7-8 listopada 2012 roku, Instytut Kultury Europejskiej UAM, ul. Kostrzewskiego 5-7, Gniezno.

Paweł Wieczorek

Dla kogo ścigają się dziennikarze

Media są chciwe newsa i gonią za nim, ponieważ konkurują między sobą, walcząc o uwagę odbiorcy, która przekłada się na wysokość sprzedaży lub na oglądalność/słuchalność/klikalność – to powszechna opinia. Zgodnie z nią w pogoni tej media zatracają poczucie przyzwoitości, gubią „estetykę” i etykę newsa, sięgając po tematy banalne, brukowe i sensacyjne, nie stroniąc od wywoływania kontrowersji, konfliktów. Tymczasem ludzie mediów przekonani są, że wychodzą naprzeciw oczekiwaniom odbiorców. Nie chcą więc kształcić odbiorcy, pokazując mu to, co jest ważne w świecie oraz istotne dla niego samego, nawet kosztem oskarżeń o zaniżanie standardów? I jaki jest związek takiej postawy mediów z kryzysem ekonomicznym?

Na te pytania odpowiedzą Marcelina Szumer i Paweł Wieczorek podczas konferencji „Oblicza chciwości a życie publiczne” (23-24 października 2012) organizowanej przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9. Spotkanie z redaktorami Pablykatora, doktorantami warszawskiej SWPS, w drugim dniu konferencji – 24 października o godzinie 14:50. Zapraszamy!

Paweł Wieczorek

Nagroda to znak, że nie jest sam

Nie wiedziałam, że Andrzej jest tu taką gwiazdą. I pewnie spodziewał się, że będę miała tremę, bo tu takie grono wybitnych polskich żurnalistów – mówiła nam żona Andrzeja Poczobuta, dziennikarza „Gazety Wyborczej”. Aksana Poczobut odebrała za niego nagrodę radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego. Laureat nie mógł przyjechać na odbywającą się w warszawskiej Zachęcie galę. Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, spędził w tym roku w areszcie prawie trzy miesiące. Sąd skazał go na trzy lata więzienia za rzekomą obrazę prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Wyrok jest w zawieszeniu, ale dziennikarz ma zakaz opuszczania kraju. – Dlatego ta nagroda to coś wielkiego, wierzę, że pomoże Andrzejowi i innym dziennikarzom walczącym o wolną Białoruś. Dla Łukaszenki to znak, że Andrzej nie jest sam, że nie został zapomniany – mówiła nam Aksana Poczobut.

Andrzej Poczobut

Andrzej Poczobut

Przyznawana od 7 lat nagroda to jedno z najbardziej prestiżowych polskich wyróżnień dziennikarskich. Co roku trafia w ręce dziennikarza, który „ma odwagę łamać stereotypy, wykraczać poza schematy i odkrywać to, co wcześniej ukryte”, taka była bowiem definicja dobrego dziennikarstwa wyznawana przez zmarłego w 1995 roku Andrzeja Woyciechowskiego – dziennikarza, artysty i założyciela Radia Zet.

Tegoroczna gala, która odbyła się 16 listopada, przyciągnęła tłumy znanych dziennikarzy, publicystów i prezesów polskich mediów. Gości witał były prezydent Aleksander Kwaśniewski, wspomnienia Woyciechowskiego czytała Krystyna Janda i Marek Kondrat. Nawet Grzegorz Hajdarowicz, właściciel Rzeczpospolitej, Uważam Rze i Przekroju, zamienił swą kolorową brazylijską koszulę na elegancki garnitur, a budząca zainteresowanie rodzimych paparazzi Janina Paradowska pozowała do zdjęć z Moniką Olejnik (obie w sukienkach przed kolano). Była też Kora ze swoim psem. Czytaj dalej »

Areszt wydobywczy dla dziennikarza

Artykuł, który jeszcze się nie ukazał, a nawet nie został napisany, stał się powodem aresztowania Odona Mwamba Kayembe, dziennikarza z miasta Lubumbashi w Demokratycznej Republice Konga. Reporter zbierał materiał na temat „zabronionego związku” między księdzem, a jego parafianinem. Szukając informacji kontaktował się innymi parafianami oraz z miejscowym seminarium. Ksiądz najpierw zażądał od dziennikarza przekazania mu zebranych materiałów oraz wydania informatorów. Gdy spotkał się z odmową, wykorzystał swoje kontakty w policji, doprowadzając 23 października do aresztowania Odona Mwamba Kayembe. Journalist In Danger – organizacja broniąca w DR Kongo dziennikarzy – uznała, że jest to łamanie wolności słowa. Więcej w Africa News

BBC pracuje w najbrzydszym budynku Wielkiej Brytanii

Czy osoba naprawdę kreatywna byłaby w stanie tu pracować? – mówi o regionalnej siedzibie BBC Jonathan Glancey, krytyk architektury dziennika Guardian. Jest w jury przyznającym niechlubny, doroczny Puchar Pryszcza (Carbuncle Cup). Tę antynagrodę tygodnika architektów Building Design dostaje najbrzydszy spośród budynków oddanych do użytku w ostatnim roku. W jury zasiadają krytycy architektury, między innymi z Observera, Sunday Times’a, Guardiana. Czytaj dalej »

Ważniejsze od znalezienia newsa jest to, jak się go napisze

Tradycyjne umiejętności dziennikarskie są najbardziej pożądane przez brytyjskich redaktorów. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez National Council for the Training of Journalists. Rada zapytała 104 redaktorów o to, co powinno być sprawdzane podczas dziennikarskich egzaminów. Czytaj dalej »